Sản phẩm Lalitha 21 của Acela Biotek được nghiên cứu và phát triển dựa trên giấy phép độc quyền toàn cầu từ ĐH Michigan State Hoa Kỳ và được bảo hộ bởi 02 bằng sáng chế của tiến sĩ C.A Reddy & Lalitha Kumari fanart- hanam.

Sản phẩm được sản xuất bởi CTY ACELA BIOTEK, Địa chỉ 2959 Promenade st, STE 200 West Sacramento, CA 95691 USA, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đạt các chứng nhận về nông nghiệp hữu cơ của Hoa Kỳ: OMRI, CFDA;