CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC ACELA VIỆT NAM

  • Email: Lienhe@lalitha21.vn
  • Số điện thoại: (028) 6286 9966
  • Địa chỉ: Phòng 324 Tòa nhà Thiên Sơn plaza – Số 800 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh