Hỏi Đáp

Hỏi Đáp2020-07-16T12:07:46+07:00
Các lợi ích của chuỗi giá trị doanh nghiệp2020-05-02T14:17:51+07:00

Chuỗi giá trị nông nghiệp bao gồm các hoạt động như: phát triển và phân phối các giống cây và vật nuôi, cung cấp nguyên liệu đầu vào, thành lập các hội nông dân, sản xuất nông nghiệp nói chung, chế biến sau thu hoạch, cung cấp công nghệ sản xuất và chế biến, hạ tầng và tiêu chí phân loại sản phẩm, công nghệ đóng gói và làm lạnh, chế biến nông nghiệp, cất trữ, kho bãi,vận tải, tài chính và khảo sát thị trường.

Lợi ích của chuỗi giá trị doanh nghiệp2020-05-02T14:17:54+07:00

Mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp giúp các mắt xích phát triển rời rạc liên kết với nhau để tăng sức cạnh tranh và giá trị cho nông sản Việt Nam, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và thu nhập, kiến tạo một nông thôn mới với cơ hội mới cho mọi người.

Sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị là hướng đi bền vững giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân. Hình thức này đảm bảo cho các tác nhân tham gia trong chuỗi chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm với nhau, điều tiết cung cầu thị trường và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Chế phẩm vi sinh cải tạo đất là gì?2020-05-02T14:06:01+07:00

Chế phẩm vi sinh cải tạo đất là sản phẩm góp phần cân bằng hệ sinh thái trong môi trường đất, tăng độ phì nhiêu của đất trong thời gian dài, đặc biệt là không gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng như thuốc bảo vệ thực vật từ hóa chất.

Vì sao cần sử dụng Chế phẩm vi sinh cải tạo đất?2020-05-02T14:18:05+07:00

Hiện nay, diện tích đất nông nghiệp ở nước ta đang bị thu hẹp dần, chất lượng đất đang bị giảm sút và thiếu hụt các chất dinh dưỡng. Đặc biệt, Việt Nam là nước sử dụng phân bón hóa học vào hạng cao nhất thế giới, tổng lượng phân bón hóa học được sử dụng xấp xỉ 7,7 triệu tấn/năm khiến đất đai ngày càng thoái hóa, dinh dưỡng bị mất cân đối dẫn đến việc trồng trọt, canh tác các giống cây trồng về sau ngày càng khó khăn.

Vì vậy nên cần sử dụng chế phẩm vi sinh cải tạo đất nhằm giúp cây trồng hấp thu chất dinh dưỡng dễ dàng hơn, góp phần tăng năng suất và chất lượng nông sản.

Hiệu quả của chế phẩm vi sinh là gì?2020-05-02T14:06:12+07:00

Ngoài việc có tác dụng cải t